tot

Locatie

  • Online

Thema

  • Dwang in de zorg (NADA)

Wat

  • Gespreksbijeenkomst

Voor wie

  • Voor lotgenoten

Beschrijving

NADA staat voor Netwerk Alternatieven voor Dwang en Afzondering in de geestelijke gezondheidszorg, meer info op  nadanetwerk.org. Deze praatgroep wordt begeleid door ervaringsdeskundigen Laura en Nadia.

NADA komt vanaf december 2021 maandelijks online samen op de derde maandag van de maand van 19u00 tot 20u30.

NADA lotgenotencontact: Op de oneven maanden (21 maart, 16 mei  ...) is er vooral aandacht voor lotgenotencontact en het uitwisselen van ervaringen onder (ex-)patiënten. Doelgroep: lotgenoten die dwang aan den lijve hebben ondervonden.

NADA denk- en actiegroep: Op de even maanden (18 april, 20 juni...) denken we samen na hoe we dwang in de zorg kunnen reduceren, en hoe we ons het best kunnen organiseren. Doelgroep: lotgenoten, maar ook naasten en hulpverleners die ervaring hebben met dwang, evenals iedereen met een hart en ideeën voor een meer humane ggz. 

info en inschrijven: nadia@uilenspiegel.net of 0475 96 03 97 (Nadia)