Om onze deelnemers, leden en vrijwilligers te beschermen en duidelijkheid te bieden, hebben we alle fysieke bijeenkomsten, behalve de wandelingen, opgeschort tot 1 september 2021. Onze online bijeenkomsten vinden plaats via Zoom.

tot

Locatie

  • West-Vlaanderen
  • Online

Thema

  • Depressie

Wat

  • Workshop

Voor wie

  • Iedereen welkom

Beschrijving

Relaties heb je. Die kunnen warm zijn of conflictueus of ...

In periodes waarin jijzelf depressief bent of je partner is het, komen die relaties vaak onder druk te staan. Dit gaat gepaard met een wirwar aan (soms tegenstrijdige) gevoelens waar beide partijen niet meer uitgeraken.

In de geest van het open dialogue principe staat deze sessise open voor de triade, de depressieve, de partner, de hulpverlener.

Jan Delvaux zal deze sessie animeren. Als ervaringsdeskundige kan hij terugkijken op een carrière van meer dan twintig jaar als praatgroepbegeleider.

Inschrijven en info enkel via mail naar  jan.delvaux@uilenspiegel.net