Neem deel aan onze bevraging arbeidsongeschiktheid & vrijwilligerswerk

Ben je psychisch kwetsbaar, onder ziektestatuut (arbeidsongeschikt) en ondervind je bij de adviserend arts van je mutualiteit problemen wanneer je vrijwilligerswerk doet of wenst te doen? Neem dan zeker deel aan onze bevraging
 

Situering

Het recentste nummer van ons tijdschrift Spiegel bevat een dossiertje over discriminatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Er kwamen verschillende voorbeelden uitgebreid aan bod. Ondertussen kregen we nog meer signalen over discriminatie: Wanneer psychisch kwetsbaren vrijwilligerswerk (wensen te) doen worden ze hiervoor soms bij de adviserend arts van de mutualiteit geroepen en ondervinden ze bepaalde problemen. Als patiëntenvereniging willen we nagaan hoe wijdverspreid deze vorm van discriminatie onder onze lotgenoten is. Als we op basis van deze bevraging merken dat het probleem meermaals voorkomt, bekijken we verder welke acties we samen met anderen ondernemen.

Eerst willen we jouw ervaringen lezen/horen. De bevraging invullen, kan tot en met 31 juli 2021. Alvast dank voor je medewerking!

>>> naar de bevraging