Kronkelprijs voor poëzie

 

Neem deel aan onze jaarlijkse poëziewedstrijd, 'De Kronkelprijs'

"De Kronkelprijs, waar komt die naam eigenlijk vandaan?", wordt ons weleens gevraagd.

Je zou kunnen denken dat Kronkel gelinkt is aan hersenkronkels, of het kronkelend pad van het leven met zijn ups en downs. Maar eigenlijk komt de naam Kronkel van Simon Carmiggelt, een Nederlandse journalist, schrijver en dichter. Onder het pseudoniem Kronkel publiceerde hij bijna veertig jaar vrijwel dagelijks een cursiefje in dagblad Het Parool, dat tijdens de tweede oorlog een illegale verzetskrant was. 

Constructief en kritisch zijn, je verzetten tegen onrecht, en opkomen voor een betere wereld, dat is onder meer waar UilenSpiegel voor staat. Schrijven, kunst en creatieve expressie maken daar deel van uit. Vandaar onze jaarlijkse gedichtenwedstrijd.

Voorbije thema's:

2019: Ritme
2018: Zin
2017: Op weg naar…
2016: Kwetsbaar
2015: Samen
2014: Toekomst
2013: vrij onderwerp
2012: vrij onderwerp
2011: vrij onderwerp
2010: drie categorieën: 1.  Verlangen naar herstel van bewustzijn  2. Afscheidsgedichten  3. Verlangen naar vriendschap en liefde
2009: vrij onderwerp
2008: vrij onderwerp
2007: vrij onderwerp

 

Kronkelprijs 2020 - Poëziewedstrijd UilenSpiegel vzw - Thema nog te bepalen

Heb je een psychische kwetsbaarheid en schuilt er een dichter in jou? Neem dan deel aan de 14de editie van onze poëziewedstrijd. Deadline voor inzendingen is 31 juli 2020.

Reglement (onder voorbehoud van wijzigingen)

1. Het thema wordt in november 2019 bekendgemaakt
2. Iedereen met een psychische kwetsbaarheid mag deelnemen.
3. Je mag slechts één gedicht insturen (lengte maximaal één bladzijde A4).
4. Enkel getypte teksten worden aanvaard. Toegestane tekstformaten: .txt, .doc, .docx, of openoffice doc. Scans worden niet toegestaan.
5. Het gedicht mag nog niet eerder gepubliceerd zijn.
6. Uiterste inzenddatum: 31 juli 2020.
7. Het gedicht, samen met je contactgegevens, sturen naar info@uilenspiegel.net. Vermeld in het onderwerp “Poëziewedstrijd 2020”.
Prijzen: De winnaar/winnares van de wedstrijd ontvangt een kunstwerk en een bon voor boeken en voor de wereldwinkel. Ook de genomineerden voor plaatsen 2 t.e.m. 10 ontvangen elk een prijs. 
Heb je nog vragen, contacteer dan het secretariaat van UilenSpiegel, info@uilenspiegel.net of tel. 02 410 19 99.