Leesvoer


PARTICIPATIE

Naar meer participatie. UilenSpiegel werkt sinds 2007 samen met  Similes vzw, Psytoyens asbl en Similes asbl om de inbreng van patiënten en families hoger op de agenda te zetten. Wij stelden een brochure op met een wegwijzer richting meer participatie door patiënten en families in de geestelijke gezondheidszorg. Hier vind je onze aanbevelingen en vernieuwende praktijken in terug. >>> Naar meer participatie door gebruikers van de geestelijke gezondheidszorg. Aanbevelingen van patiënten- en familievertegenwoordigers voor hulpverleners en zorgorganisaties. (pdf, april 2019)

Project participatie van patiënten en naastbetrokken in de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg. >>> Activiteitenrapport 2018. (pdf)

De cliënt als partner in de geestelijke gezondheidszorg . In België lijkt de stem van de cliënten in de geestelijke gezondheidszorg meer en meer gehoord te worden. Zijn we dan toch op weg naar een partnerschap tussen cliënt en professionele hulpverlener? En zo ja, welk partnerschap? De inhoud van deze gids is in grote mate geïnspireerd op wat er aan bod is gekomen in de verschillende focusgroepen (met (ex-)cliënten en hulpverleners)  die in de loop van 2014 door Psytoyens en UilenSpiegel werden georganiseerd. >>> De cliënt als partner in de geestelijke gezondheidszorg – Gids voor hulpverleners in de ggz, geschreven door UilenSpiegel en Psytoyens, redactie: Atanor (pdf, 2015 – 48 blzn)


RECHTEN

Wet op de internering. De werkgroep rechtsbescherming van UilenSpiegel stelde in 2020 een brochure op over de interneringswet. De brochure poogt deze wet in begrijpelijke taal uit te leggen aan geïnterneerden en hun naasten. Je kan de brochure hier downloaden. Indien je zelf met geïnterneerden werkt, kan je een aantal exemplaren opvragen bij wouter@uilenspiegel.net.

Ken je rechten als patiënt. Welke rechten heb ik als patiënt? Wie beslist over mijn behandeling als ik in coma lig? Wat is een vertrouwenspersoon? Hoe duid ik een vertegenwoordiger aan? Mag ik mijn patiëntendossier inkijken? Wat als mijn rechten niet worden nageleefd? >>> Ken je rechten als patiënt (pdf 15Mb, 2016, een brochure van het Vlaams Patiëntenplatform)


MEDICATIE

Psychofarmaca afbouwen. De Harm Reduction Guide.  Afbouwen van Psychofarmaca is de Nederlandse vertaling van de Harm Reduction Guide, Coming off psychiatric Drugs – een Amerikaanse gids waarin gebruikers van psychofarmaca alle informatie die ze konden vinden over het afbouwen van medicijnen hebben verzameld. De gids is niet bedoeld om je te overhalen om te stoppen met psychofarmaca, maar wil mensen die daarover nadenken graag ondersteuning bieden om de juiste keuze te maken.  >>> Naar de gids (pdf, 2015, een gids van :  The Icarus Project en het Freedom Center)