Leesvoer

Downloadbare pdf's

Ken je rechten als patiënt

Een brochure van : Vlaams Patiëntenplatform

Welke rechten heb ik als patiënt?
Wie beslist over mijn behandeling als ik in coma lig?
Wat is een vertrouwenspersoon? Hoe duid ik een vertegenwoordiger aan?
Mag ik mijn patiëntendossier inkijken? Wat als mijn rechten niet worden nageleefd?

2016 – 40 blzn

Psychofarmaca afbouwen. De Harm Reduction Guide

Een gids van : Het Icarus Project en het Freedom Center

Afbouwen van Psychofarmaca is de Nederlandse vertaling van de Harm Reduction Guide, Coming off psychiatric Drugs – een Amerikaanse gids waarin gebruikers van psychofarmaca alle informatie die ze konden vinden over het afbouwen van medicijnen hebben verzameld. De gids is niet bedoeld om je te overhalen om te stoppen met psychofarmaca, maar wil mensen die daarover nadenken graag ondersteuning bieden om de juiste keuze te maken.

2015 – 55 blzn
www.theicarusproject.net 

De cliënt als partner in de geestelijke gezondheidszorg – Gids voor hulpverleners in de ggz

Geschreven door UilenSpiegel en Psytoyens, redactie: Atanor
In België lijkt de stem van de cliënten in de geestelijke gezondheidszorg meer en meer gehoord te worden. Zijn we dan toch op weg naar een partnerschap tussen cliënt en professionele hulpverlener? En zo ja, welk partnerschap? De inhoud van deze gids is in grote mate geïnspireerd op wat er aan bod is gekomen in de verschillende focusgroepen (met(ex-)cliënten en hulpverleners)  die in de loop van 2014 door Psytoyens en UilenSpiegel werden georganiseerd. 

2015 – 48 blzn

Naar meer participatie - aanbevelingen 2015

Dit boekje bevat aanbevelingen voor het stimuleren van: 

- de participatie van patiënten en familieleden in de zorg,
- de participatie van patiënten- en familievertegenwoordigers in de hervorming van de GGZ.
Geschreven door UilenSpiegel, Psytoyens, Similes Vlaanderen en Similes Wallonië.  (2015 - 18 blzn). 

Activiteitenrapport 2014 - Project Participatie patiënten- & familievertegenwoordiging

Een rapport geschreven door UilenSpiegel, Psytoyens, Similes Vlaanderen en Similes Wallonië 

Reeds enkele jaren werken de organisaties van patiënten- en familievertegenwoordigers samen aan de optimalisatie van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en zijn hervorming. Dit activiteitenverslag biedt u een overzicht van alle uitgevoerde activiteiten in 2014. 

2015 - 96 blzn

Boekentips

Depressief. Goede zorg voor kwetsbare mensen.

Auteurs: Hans Meganck, Stephan De Bruyne, Marjolein Deceulaer, Niki De Prijcker

Hans Meganck heeft de symptomen van een depressie laat zich vrijwillig opnemen in een Vlaams psychiatrisch centrum... In deze openhartige en lucide getuigenis deelt Hans zijn ervaringen, inzichten en aanbevelingen, die een depressie kunnen helpen voorkomen en behandelen. De kritische reflecties van Hans worden geduid door zorgprofessionals die betrokken waren bij het proces van herstel.

2014 - 312 blzn
ISBN 978 94 014 1819 5
www.lannoo.be

Kortsluiting in mijn hoofd. Over het beest dat psychose heet.

Auteur: Brenda Froyen

Brenda is pas bevallen van haar derde zoontje als ze een postpartumpsychose krijgt... Dit boek geeft een aangrijpend en verhelderend beeld van wat er in iemand omgaat tijdens een psychose.  Pleidooi voor meer menselijkheid in de omgang met de patiënt.

2014 - 272 blzn
ISBN 978 90 223 3080 7 
www.manteau.be

Herstellen kan je zelf. Hoopvol leven met een psychische kwetsbaarheid

Auteur: Chantal Van Audenhove
Herstellen kan je zelf toont de kleine en de grote successen die mensen met een psychische kwetsbaarheid behalen. Zij geven hier in woord en beeld uitleg over hun herstelproces, wat hen ondersteunt en hen inspireert. Aan de hand van hun getuigenissen komen aanbevelingen naar voren voor een geestelijke gezondheidszorg op maat die inhaakt op hun eigenheid en persoonlijke noden.

2015 - 214 blzn
ISBN 978 94 014 2157 7
www.lannoo.be

Samen werken aan herstel!

Gids voor cliënten en hulpverleners Auteurs: Filip Abts, Grace Verween Samen werken aan herstel! biedt concrete tips aan voor ieders persoonlijke, maar ook gedeelde weg naar herstel. Het is een must have voor elke hulpverlener die op zoek is naar concrete handvatten om – samen met cliënten – op herstel te focussen. Herstellen doe je zelf, maar daarom niet alleen. Lotgenoten, familie, vrienden en hulpverleners kunnen zorgen voor een herstelondersteunend klimaat. 2015 - 176 blzn ISBN 978 94 629 2177 1 www.acco.be

Website & Blogs

SchizofrenieBestaatNiet

laatste inzichten van experts in de psychiatrie en van mensen die psychoses meemaakten en herstelden.