Links

Hier vind je links naar verenigingen en initiatieven binnen de geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen en daarbuiten:

Verenigingen voor lotgenoten (en hun omgeving) in België

 • Aandacht: vereniging van en voor volwassenen met ADHD in Vlaanderen.
 • AN-BN: vereniging voor personen met een eetstoornis en hun omgeving.
 • HSP Vlaanderen: Vlaamse Vereniging voor Hooggevoelige Personen
 • Psytoyens: federatie van Franstalige patiëntenverenigingen ggz (Wallonië en Brussel) 
 • Similes: vereniging voor gezinsleden en nabijbetrokkenen van personen met psychiatrische problemen. 
 • Ups & Downs: vereniging voor personen met een bipolaire stoornis of chronische depressie en hun omgeving.
 • VVM: vereniging voor en door verlegen mensen en mensen met sociale angst
 • WTGV: Werkgroep Tegen GokVerslaving

Ggz-landschap en initiatieven

 • Artikel 107: Naar een betere gezondheidszorg in België door vermaatschappelijking van de zorg
 • Buddywerking Vlaanderen: De buddywerking wil mensen met een psychische kwetsbaarheid uit hun sociaal isolement halen, destigmatiseren en hun integratiekansen verhogen.
 • Fit in je hoofd: campagne van de Vlaamse overheid
 • Geestelijk Gezond Vlaanderen: website die het stigma dat over psychische problemen hangt wil verminderen.
 • Ombudsdiensten ggz: hier kan je terecht met vragen over je rechten als patiënt of om een klacht in te dienen
 • OPGanG: Open Patiëntenkoepel Geestelijke Gezondheid, onderdeel van het Vlaams Patiëntenplatform.
 • PlusVriend: ondersteunt vriendschappen bij psychosegevoelige mensen. 
 • Steunpunt Geesteijke Gezondheid: Het Steunpunt Geestelijke Gezondheid streeft naar geestelijke gezondheid als deel van kwaliteitsvol leven voor elk individu in Vlaanderen.
 • Te Gek !?: campagne die al jaren streeft naar een positieve en correcte beeldvorming ten aanzien van personen met problemen op het vlak van geestelijke gezondheid.
 • Vlaams Patiëntenplatform (VPP): Overkoepelende organisatie die aan belangenbehartiging doet en patiëntverenigingen groepeert. 

Lokale platforms, werk- en denkgroepen in Vlaanderen

 • Het Cliëntenbureau: Het Cliëntenbureau is een project voor en door mensen met een psychische kwetsbaarheid. Het is in 2014 opgestart uit een initiatief van 'het PAKT' in samenwerking met de Werkgroep Ervaringsdelen en Destigmatisering (WED) en de provincie Oost-Vlaanderen. (Regio Gent)
 • DENK (Door Ervaring Naar Kennis): Facebook-pagina van een groep ervaringsdeskundigen die al een hele weg hebben afgelegd in de psychiatrie en geestelijke Gezondheidszorg. (Regio Leuven en Regio Halle-Vilvoorde)
 • GAP (Groot activeringsplatform): Platform van verschillende organisaties binnen de GGZ (geestelijke gezondheidszorg) die een aanbod van activiteiten hebben in de Gentse regio. 
 • LEF: Limburgs Ervaringsdeskundigen Forum
 • OPWEGG: Ontmoeting Participatie Werkgroep Ervaringsdeskundigheid Geestelijke Gezondheidszorg, initiatief van het Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Provincie Antwerpen
 • OPWEGG Kempen: regionale werking, met steun van Netwerk GGZ Kempen, gebaseerd op verwezenlijkingen vanuit de provinciale werking OPWEGG (zie hierboven) 
 • WEP: Werkgroep Ervaringsinzet en Participatie, verbonden met het PC Sint-Hiëronymus, St-Niklaas

Initiatieven en verenigingen in Nederland

 • Trimbos-instituut: Het Trimbos-instituut wil de geestelijke gezondheid verbeteren door het delen van kennis.
 • Zorgwijzer(GGZ): over het GGZ-beleid in Nederland

Hulplijnen

Andere nuttige websites

 • Alcoholhulp: Online zelfhulp en begeleiding bij alcoholverslaving
 • PsychoseAnders: psychose anders bekeken
 • PsychoseNet: Hier kan je terecht met al je vragen rond psychose
 • Tabakstop: hulp bij het stoppen met roken -  tel. 0800 111 00
 • Trefpunt Zelfhulp: het informatie- en ondersteuningscentrum voor zelfhulpgroepen in Vlaanderen.