Activiteiten

UilenSpiegel organiseert activiteiten waar lotgenoten elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen, waaronder ontspannende activiteiten (wandelen, film, bowling, ...), thematische gespreksgroepen, een ledendag en het niet te missen jaarlijkse UilenSpiegelweekend. Raadpleeg onze agenda voor meer info. 

UilenSpiegel geeft ook vormingen: De ‘basiscursus ervaringsdeskundigheid’ en ‘ervaringskennis’ zijn trajecten die de ervaringsdeskundigheid in haar vele facetten belichten. De cursus ‘patiëntenvertegenwoordiging’ is een cursus specifiek voor patiënten die in beleidsvergaderingen de stem van de patiënt (willen) vertolken.

Nam je deel aan één van de gespreksgroepen van UilenSpiegel, vul dan het evaluatieformulier in. Feedback is immers zeer welkom!