Missie en visie


Missie

UilenSpiegel vzw wil een wereld waar mensen met een psychische kwetsbaarheid tot volle ontplooiing komen, waar zij hun sterktes kunnen gebruiken en een rol kunnen hebben waarbij ze zich goed voelen. Een wereld waar geen taboe meer rust op psychische problemen.

UilenSpiegel wil een samenleving en een gezondheidszorg waarin menselijkheid centraal staat, ieder mens kansen krijgt en de mensrechten gerespecteerd worden.
 

Visie

UilenSpiegel vzw is een vereniging voor mensen met een psychische kwetsbaarheid, met levensmoeilijkheden, voor mensen met bijzondere psychische ervaringen en voor hen die zich solidair verklaren met de noden en belangen van deze groep.

UilenSpiegel streeft verbeteringen na van de samenleving in het algemeen en de geestelijke gezondheidszorg in het bijzonder, en wil het welzijn van mensen met een psychische kwetsbaarheid vergroten. Dit doet ze door het creëren en ondersteunen van lotgenotengroepen, het geven van informatie, het organiseren van vorming, het bevorderen van hun participatie op alle niveaus van de samenleving, door sensibilisering en het behartigen van hun belangen, onder meer inzake rechtsbescherming. UilenSpiegel plaatst het thema 'psychische kwetsbaarheid' hoog op de maatschappelijke en politieke agenda.

UilenSpiegel onderstreept het belang van lotgenotencontact, de noodzaak om het taboe en stigma rond psychische kwetsbaarheid te doorbreken en het belang van de rol die ervaringsdeskundigen kunnen hebben in het bereiken van haar doelstellingen.

UilenSpiegel staat open voor iedere levensvisie en gaat partnerschappen aan met organisaties die complementaire doelstellingen nastreven.