Project participatie


Psy 107

UilenSpiegel is sinds 2007 partner in het federale project patiënten- en familieparticipatie (psy 107) samen met Psytoyens, Similes Vlaanderen en Similes Wallonië. Art. 107 van de ziekenhuiswet staat symbool voor de vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg. We werken samen aan de reorganisatie van de zorg en doen aanbevelingen aan de overheid, hulpverleners, zorgorganisaties en zorgnetwerken. Ook organiseren we gezamenlijke evenementen om (patiënten)participatie te bevorderen.

Naar een meer vraaggestuurde zorg

Binnen de geestelijke gezondheidszorg zijn we aan het evolueren van een ‘aanbodgestuurde’ naar een ‘vraaggestuurde’ zorg. Uitgangspunt hierbij is dat de patiënt zelf de regie neemt over zijn herstelproces en een actieve rol vervult in de eigen zorg. De kwaliteit van leven staat centraal en zorg wordt zoveel mogelijk georganiseerd in de eigen leefomgeving.

Inschakeling van patiëntenvertegenwoordigers

UilenSpiegel heeft de opdracht om patiëntenvertegenwoordigers uit te zenden, te ondersteunen en te coachen in de regionale netwerken geestelijke gezondheid in Vlaanderen en Brussel. Op deze manier brengen we de patiëntenvisie binnen in de verschillende netwerkvergaderingen in het kader van de hervorming. Zij gaan hierin de dialoog aan met verschillende actoren uit het hulpverleningslandschap om een betere geestelijke gezondheidszorg te realiseren. UilenSpiegel organiseert ook vorming en intervisie voor de patiëntvertegenwoordigers.

Interesse?

Heb je interesse om je in te zetten als patiëntenvertegenwoordiger? Neem contact op met Wouter De Witte via wouter@uilenspiegel.net