Spiegel 2019

Het Spiegelnummer van maart 2019, 'Als het te veel wordt', behandelt het thema zelfdoding en euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden, en zal online beschikbaar zijn in de loop van juni 2019.