Visie en missie

Visie

UilenSpiegel wil een vraaggestuurde zorg met respect voor de mensenrechten en waarbij menselijkheid centraal staat.

UilenSpiegel wil een wereld waar mensen met een psychische kwetsbaarheid tot volle ontplooiing komen, waar zij hun sterktes kunnen gebruiken en een rol kunnen hebben waarbij ze zich goed voelen.

Een wereld waar geen taboe meer rust op psychische problemen.

Missie

UilenSpiegel is een vereniging voor mensen met een psychische kwetsbaarheid, met levensmoeilijkheden, voor mensen met bijzondere psychische ervaringen en voor hen die zich solidair verklaren met de belangen van deze groep.

UilenSpiegel streeft verbeteringen na van de geestelijke gezondheidszorg en de samenleving in het algemeen en wil het welzijn van mensen met een psychische kwetsbaarheid vergroten. Dit doet ze door het bieden van ontmoetingskansen tussen lotgenoten, het geven van informatie, het bevorderen van hun participatie op alle niveaus van de samenleving, door sensibilisering en het behartigen van hun belangen, onder meer inzake rechtsbescherming.

UilenSpiegel onderstreept het belang van lotgenotencontact, de noodzaak om het taboe en stigma rond psychische kwetsbaarheid te doorbreken en het belang van de rol die ervaringsdeskundigen kunnen hebben in het bereiken van haar doelstellingen.

UilenSpiegel staat open voor iedere levensvisie en wil partnerschappen aangaan met organisaties die gelijkaardige doelstellingen nastreven.