Wie is wie

Raad van Bestuur

Medewerkers

 

 

Raad van Bestuur

Ingrid Jongeneelen, voorzitter

Ingrid

Email: ingrid.jongeneelen@gmail.com

Wat betekent vzw UilenSpiegel voor jou?

Uilenspiegel is een vereniging voor en door mensen met een psychische kwetsbaarheid. Ervaringskennis is wat ons verbindt. Samen met andere organisaties wil UilenSpiegel aan de weg timmeren om de maatschappelijke positie van psychiatrische patiënten structureel te versterken. Daarnaast streven we naar een betere geestelijke gezondheidszorg, die vraaggestuurd is, plaatsvindt in de samenleving, tijdig en betaalbaar is voor iedereen met respect voor de mensenrechten in een geest van openheid.

Wat doe je voor vzw UilenSpiegel?

Als voorzitter van de Raad van Bestuur sta ik in voor de leiding van de vereniging waarbij ik vooral verbindend wil zijn. Daarnaast vertegenwoordig ik de vereniging bij verschillende instanties. Af en toe spreek ik in het onderwijs over wat het betekent om met een kwetsbaarheid voor psychose te leven en wat belangrijk is geweest in mijn persoonlijk en maatschappelijk herstel. Ik hoop voor anderen een rolmodel te kunnen zijn en een ambassadeur in de strijd tegen stigma en taboe.

Kan je iets vertellen over je vrije tijd, je gezinsleven, je persoon?

Omdat ik persoonlijk veel belang hecht aan mijn fysieke en mentale gezondheid ga ik in mijn vrije tijd heel veel wandelen. Daarnaast hou ik van muziek, film en lezen. Familie en vrienden zijn van bijzondere waarde. Mijn roots liggen in Nederland maar ik woon dolgraag in Vlaanderen, heb een grote liefde voor het land en vind Brussel een geweldige stad.

Ann Van de Vloet, ondervoorzitter

Email: ann.vandevloet@hotmail.com

Wat betekent vzw UilenSpiegel voor jou?

Dankzij en ondanks mijn psychische kwetsbaarheid en mijn lidmaatschap bij UilenSpiegel heb ik nieuwe uitdagingen ontdekt.

Wat doe je voor vzw UilenSpiegel?

Voor mij begon het met een cursus "ervaringsdeskundigheid". Ondertussen heb ik bij UilenSpiegel de taak van bestuurder opgepakt en probeer ik regelmatig mijn steentje bij te dragen aan de uitbouw van de vereniging en de groei naar een goeie ggz.

Kan je iets vertellen over je vrije tijd, je gezinsleven, je persoon?

Omdat lichaamsbeweging zo belangrijk is, probeer ik dagelijks een half uur tot een uur te wandelen of te fietsen. Liefst doe ik dat samen met mijn vriend Geert. (Traag maar gestaag) lezen doe ik ook heel graag, al van kindsbeen af. En het gebeurt wel vaker dat soaps me helpen mijn geest even leeg te maken. Ik woon alleen en heb geen kinderen.

Geert Van Isterdael, penningmeester

Email: geert.van.isterdael@skynet.be

Wat betekent vzw UilenSpiegel voor jou?

Ik zou kunnen antwoorden dat UilenSpiegel voor mij vooral veel werk en tijdsbesteding betekent, maar dat klinkt te negatief. Ik schep er voldoening uit om mee te kunnen werken aan de uitbouw van een organisatie waar ik volledig kan achter staan en waarin ik mezelf kan zijn. Een vereniging belangrijk voor de vernieuwingen in de GGZ en tegelijkertijd een beetje chaotisch en plezant...

Wat doe je voor vzw UilenSpiegel?

Als penningmeester ben ik voor een deel bezig met de financiën: koken kost geld, dus daar moet over gewaakt worden. Ik ben een slechte kok, maar kan wel met cijfers overweg. Daarnaast ben ik ook voorzitter van de werkgroep rechtsbescherming: we hebben heel wat plannen en zullen van ons laten horen om ook op juridisch vlak iets te betekenen.

Kan je iets vertellen over je vrije tijd, je gezinsleven, je persoon?

Ik kom als landbouwingenieur uit de sector van de ontwikkelingssamenwerking. Psychoses maakten mij echter tot ervaringsdeskundige met manisch-depressiviteit (bipolair) en schizo-affectieve stoornissen als opleiding. “Go with the flow” is dan ook mijn leidmotief. Daarnaast ben ik de fiere vader van drie dochters en het vriendje van Ann.

Nadia Mahjoub, secretaris

Email: nadia@uilenspiegel.net

Wat betekent vzw UilenSpiegel voor jou?

UilenSpiegel is een vereniging die al sinds 2000 een belangrijke rol in mijn leven speelt. Mijn inzet als vrijwilliger geeft me de kans negatieve ervaringen in de psychiatrie (trauma's door dwang en isolatie) om te buigen naar constructieve acties.

Wat doe je voor vzw UilenSpiegel?

Ik sta reeds enkele jaren in voor de redactie van het tijdschrift Spiegel en sinds 2014 ben ik medebestuurder van de vzw, secretaris sinds 2017. Ik probeer de communicatie van UilenSpiegel stapje voor stapje te verbeteren (tijdschrift, website, folder, ...). ik begeleidde ook gedurende enkele jaren de psychosegroep in Leuven, praatgroep voor lotgenoten.

Kan je iets vertellen over je vrije tijd, je gezinsleven, je persoon?

Ik woon in Brussel samen met dochter Lisa en partner Miguel. Ik lees graag, hou van lijstjes maken (en vooral afvinken) en probeer dagelijks even te mediteren. Ik ben ook actief bij LETS Brussel (www.letsbrussel.be)

De psychoses die ik meemaakte hebben mijn leven sterk beïnvloed, niet enkel in negatieve zin. ik ben spiritueler geworden, ik geloof niet meer in een vaststaande 'externe' realiteit. Mijn favoriete motto is 'geloof niet alles wat je denkt'.

Els Draeck, bestuurder

Email: els@uilenspiegel.net

Wat betekent vzw UilenSpiegel voor jou?

UilenSpiegel is niet zomaar een nieuwe hoofdstuk maar hét nieuwe boek van mijn leven. Eindelijk ben ik bezig met datgene wat ik écht belangrijk vind.

Samen met mijn collega’s en vrijwilligers vaar ik mee op de nieuwe wind die door de psychiatrische zorg waait.

Mijn 3 grootste dromen zijn dat:

1) we een erkend statuut voor Ervaringswerkers kunnen bekomen;

2) er in de eindtermen van het onderwijs manieren worden opgenomen waardoor onze kinderen, jongeren en jongvolwassenen een grotere weerbaarheid kunnen opbouwen t.a.v. psychische druk en kwetsbaarheden;

3) het huidige taboe dat nog steeds heerst rond alles wat met GGZ te maken heeft, voorgoed doorbroken wordt.

Wat doe je voor vzw UilenSpiegel?

Begin 2014 werd ik vrijwillige medewerker en sinds 2015 maak ik deel uit van de Raad van Bestuur van UilenSpiegel.

Als vrijwilliger tracht ik mijn steentje bij te dragen op verschillende vlakken zoals o.a. bijdragen aan de regiowerking Antwerpen en de Spiegel, het geven van getuigenissen, het vertegenwoordigen van UilenSpiegel in overlegorganen zoals o.a. het Antwerpse 107-netwerk SaRA, op congressen en fora, in de werkgroep van Ervaringsdeskundigen OPWEGG (Prov. Antwerpen), de ontwikkeling en uitbouw van vormingen tot Ervaringsdeskundige en/of Ervarginswerken, enz...

Stuk voor stuk boeiende uitdagingen waar ik graag mijn schouders onder zet.

Kan je iets vertellen over je vrije tijd, je gezinsleven, je persoon?

Ik ben de fiere mama van een echte globetrotter. Mijn dochter Jennifer heeft intussen twee jaar in Australië rondgetrokken en gewerkt en blijft voorlopig nog verder de wereld verkennen. Helemaal in haar eentje... Geweldig toch ?!!

Samen met mijn witte herder Tÿr, volgde ik een opleiding om hem te mogen inzetten als therapiehond. Sommigen hebben hem ontmoet toen ik hem als pup-in-opleiding meebracht naar kantoor. Tot de zomer van 2017 werkte ik 1 dag per week als vrijwillige ervaringswerker bij PSRC De Keerkring waar hij me regelmatig assisteerde.

Verder bestaat mijn gezin nog uit twee konijnen Beatle en Nijntje, mijn kat Kahlan en een heleboel vissen in onze vijver. Naast babbelen gebruik ik mijn stem ook om te zingen bij het vierstemmig koor Psallite in Sint Job-in-'t-Goor, waar ik opgegroeid ben.

De nodige balans en ontspanning vind ik in mijn tuin en buiten in de natuur (wanneer ik ga wandelen met Tÿr). Mijn broodnodige rustpauzes breng ik standaard door op de bank thuis. Lekker onder een dekentje, laptop dicht, de telefoon af en de deurbel stil, ... aan niets denken maar wél rusten en slapen. Tot Tÿr me wakker maakt uiteraard.

Jan Delvaux, bestuurder

Email: jan.delvaux@uilenspiegel.net

Wat betekent vzw UilenSpiegel voor jou?

UilenSpiegel is voor mij een organisatie die streeft naar een betere geestelijke gezondheid voor allen. Dit streven vergt een bijzondere inzet van de vrijwilligers en een goede interne opleiding en begeleiding. Onze patiëntenvertegenwoordigers zorgen ervoor dat ze weten wat ‘de patiënt’ wil in dit verband en ze brengen dit woord zo goed mogelijk naar voren. Uilenspiegel heeft ook een rol in het lotgenotencontact en zelfhulp. Ook bestrijden we het stigma in de maatschappij en in onszelf. Goede zorg kan ook betekenen dat er meer ervaringsdeskundigheid op de werkvloer moet zijn, ook daar sturen we op aan.

Wat doe je voor vzw UilenSpiegel?

Met mijn vierenzestig jaar bol ik wat uit: Ik ben bestuurslid en erevoorzitter van UilenSpiegel en ook moderator van de plaatselijke afdeling Kortrijk. Ik ben lid van het Federaal Overlegorgaan Volwassenen in de GGZ en voorzitter van de visiegroep Trialoog van het netwerk Noord-West-Vlaanderen. Ik blijf de vormingen aan de hogeschool Vives en HoGent opvolgen. Daarnaast zijn er zaken die eind 2018 aflopen: vertegenwoordiger in het netwerk Pakt, secretaris van de Vlaamse Vereniging Geestelijke Gezondheid en bestuurslid van het provinciaal overlegorgaan Oost-Vlaanderen PopovGGZ en het netwerk kinderen en jongeren Oost-Vlaanderen.

Kan je iets vertellen over je vrije tijd, je gezinsleven, je persoon?

Ik ben fiere vader van twee volwassen kinderen. Er zijn nog geen eigen kleinkinderen maar ik ben wel stiefgrootvader van 8. In mijn vrije tijd wil ik film kijken, schilderen, beeldhouwen, op reis gaan, concerten bijwonen en zoveel mogelijk tijd met mijn vriendin doorbrengen. Over enkele jaren verlaat ik Gent en zal ik in De Panne wonen.

 

Matthias Soenen, bestuurder

Matthias

Email: matthias.soenen@hotmail.com

Wat betekent vzw UilenSpiegel voor jou?

UilenSpiegel betekent voor mij in de eerste plaats een warme groep mensen. Als ik meega op weekend, naar de nieuwjaarsreceptie kom, dan lijkt het alsof het van gisteren geleden is dat we elkaar tegenkwamen. Het zijn zulke momenten die ik koester en me zin geven om me volop te blijven inzetten voor UilenSpiegel.

Wat doe je voor vzw UilenSpiegel?

Ik heb twee jaar een lotgenotengroep begeleid in de regio (Roeselare/Izegem) en zo ben ik in contact gekomen met de vereniging. Na mijn opleiding tot ervaringswerker wou ik me inzetten om UilenSpiegel verder te helpen uitbouwen en zo kwam ik bij de raad van bestuur. Verder doe ik ook nog aan patiëntenvertegenwoordiging en spring ik bij waar ze mijn hulp kunnen gebruiken (flyers maken, kaartjes maken, …).

Kan je iets vertellen over je vrije tijd, je gezinsleven, je persoon?

Ik heb 2 grote hobby’s, die met elkaar verbonden zijn. Ik eet heel graag taartjes en koekjes en gelukkig maak ik ze ook graag klaar. In mijn vrije tijd probeer ik wat te lopen (waarschijnlijk zitten die taartjes er voor iets tussen). Maar na een drukke dag maak ik het graag gezellig en kan ik heel erg genieten van een goed boek en wat muziek. Ik ben ook de trotse nonkel van mijn twee neefjes.

 

Medewerkers

Wouter De Witte, coördinator

Email: wouter@uilenspiegel.net

Telefoonnummer: 0497 57 52 27

Wat betekent vzw UilenSpiegel voor jou?

UilenSpiegel is een warme vereniging waar de Raad van Bestuur samen met een grote groep vrijwilligers en slechts twee deeltijdse coördinatoren zeer veel zaken voor elkaar krijgen voor psychiatrische patiënten en hun belangen. Dit (bijna) allemaal dankzij de vrijwillige inzet van de vrijwilligers die zeer goed samenwerken en het toch zeer gezellig houden.

Wat doe je voor vzw UilenSpiegel?

Ik help sinds 2012 mee de organisatie uitbouwen. Zelf sta ik in voor de vormingscycli, de werkgroep rechtsbescherming, het vertegenwoordigingswerk en het mee opvolgen van de dagelijkse taken. Het leukste aan mijn werk is zonder twijfel het rechtstreekse contact met de vrijwilligers op de vormingen en werkgroepen en de hechte band die ontstaan is met het bestuursteam dat vaak aanwezig is op ons secretariaat te Brussel.

Kan je iets vertellen over je vrije tijd, je gezinsleven, je persoon?

Ik ben een actieve jongeman die in Brussel woont. In mijn vrije tijd sport (squash, badminton, tennis en tafeltennis) ik graag, lees ik en probeer ik zo veel mogelijk familie en vrienden te zien.

Thomas Roose, coördinator

Email: thomas@uilenspiegel.net

Telefoonnummer: 0484 81 44 08

Wat betekent vzw UilenSpiegel voor jou?

UilenSpiegel is voor mij niet alleen mijn werkgever maar ook een broodnodig en prachtig initiatief die een tegengewicht vormt voor een samenleving waar je wordt verondersteld sterk te zijn of uit de boot te vallen. Ik ben er heel trots op dat ik hier mag werken en ik heb heel veel bewondering voor onze vrijwilligers en wat zij allemaal klaarspelen.

Wat doe je voor vzw UilenSpiegel?

Ik ben er coördinator basiswerking. Dit betekent: zorgen dat de vrijwilligers op mij kunnen rekenen voor ondersteuning bij de organisatie van hun activiteiten en ervoor zorgen dat die activiteiten kwaliteitsvol uitbreiden. Daarnaast heb ik me de interne organisatie wat toegeëigend.

Kan je iets vertellen over je vrije tijd, je gezinsleven, je persoon?

Ik ben al 20 jaar samen met mijn vriendin en wij hebben samen 2 zoontjes. Mijn bijberoep is beeldend kunstenaar: www.thomasroose.be. Daarnaast ben ik een fanatiek lezer en visser. Ik ben een West-Vlaming van geboorte maar woonachtig in Gent.