Wie is wie

Bestuur

Medewerkers

 

 

Bestuur

Ingrid Jongeneelen, voorzitter

Ingrid

Email: ingrid.jongeneelen@gmail.com

Wat betekent vzw UilenSpiegel voor jou?

Uilenspiegel is een vereniging voor en door mensen met een psychische kwetsbaarheid. Ervaringskennis is wat ons verbindt. Samen met andere organisaties wil UilenSpiegel aan de weg timmeren om de maatschappelijke positie van psychiatrische patiënten structureel te versterken. Daarnaast streven we naar een betere geestelijke gezondheidszorg, die vraaggestuurd is, plaatsvindt in de samenleving, tijdig en betaalbaar is voor iedereen met respect voor de mensenrechten in een geest van openheid.

Wat doe je voor vzw UilenSpiegel?

Als voorzitter van de Raad van Bestuur sta ik in voor de leiding van de vereniging waarbij ik vooral verbindend wil zijn. Daarnaast vertegenwoordig ik de vereniging bij verschillende instanties. Af en toe spreek ik in het onderwijs over wat het betekent om met een kwetsbaarheid voor psychose te leven en wat belangrijk is geweest in mijn persoonlijk en maatschappelijk herstel. Ik hoop voor anderen een rolmodel te kunnen zijn en een ambassadeur in de strijd tegen stigma en taboe.

Kan je iets vertellen over je vrije tijd, je gezinsleven, je persoon?

Omdat ik persoonlijk veel belang hecht aan mijn fysieke en mentale gezondheid ga ik in mijn vrije tijd heel veel wandelen. Daarnaast hou ik van muziek, film en lezen. Familie en vrienden zijn van bijzondere waarde. Mijn roots liggen in Nederland maar ik woon dolgraag in Vlaanderen, heb een grote liefde voor het land en vind Brussel een geweldige stad.
 

Ann Van de Vloet, ondervoorzitter

Email: ann@uilenspiegel.net

Wat betekent vzw UilenSpiegel voor jou?

Dankzij en ondanks mijn psychische kwetsbaarheid en mijn lidmaatschap bij UilenSpiegel heb ik nieuwe uitdagingen ontdekt.

Wat doe je voor vzw UilenSpiegel?

Voor mij begon het met een cursus "ervaringsdeskundigheid". Ondertussen heb ik bij UilenSpiegel de taak van bestuurder opgepakt en probeer ik regelmatig mijn steentje bij te dragen aan de uitbouw van de vereniging en de groei naar een goeie ggz.

Kan je iets vertellen over je vrije tijd, je gezinsleven, je persoon?

Omdat lichaamsbeweging zo belangrijk is, probeer ik dagelijks een half uur tot een uur te wandelen of te fietsen. Liefst doe ik dat samen met mijn vriend Geert. (Traag maar gestaag) lezen doe ik ook heel graag, al van kindsbeen af. En het gebeurt wel vaker dat soaps me helpen mijn geest even leeg te maken. Ik woon alleen en heb geen kinderen.
 

Geert Van Isterdael, penningmeester

Email: geert.van.isterdael@skynet.be

Wat betekent vzw UilenSpiegel voor jou?

Ik zou kunnen antwoorden dat UilenSpiegel voor mij vooral veel werk en tijdsbesteding betekent, maar dat klinkt te negatief. Ik schep er voldoening uit om mee te kunnen werken aan de uitbouw van een organisatie waar ik volledig kan achter staan en waarin ik mezelf kan zijn. Een vereniging belangrijk voor de vernieuwingen in de GGZ en tegelijkertijd een beetje chaotisch en plezant...

Wat doe je voor vzw UilenSpiegel?

Als penningmeester ben ik voor een deel bezig met de financiën: koken kost geld, dus daar moet over gewaakt worden. Ik ben een slechte kok, maar kan wel met cijfers overweg. Daarnaast ben ik ook voorzitter van de werkgroep rechtsbescherming: we hebben heel wat plannen en zullen van ons laten horen om ook op juridisch vlak iets te betekenen.

Kan je iets vertellen over je vrije tijd, je gezinsleven, je persoon?

Ik kom als landbouwingenieur uit de sector van de ontwikkelingssamenwerking. Psychoses maakten mij echter tot ervaringsdeskundige met manisch-depressiviteit (bipolair) en schizo-affectieve stoornissen als opleiding. “Go with the flow” is dan ook mijn leidmotief. Daarnaast ben ik de fiere vader van drie dochters en het vriendje van Ann.

Luk Bevernage, bestuurder

Luk Bevernage

Wat betekent vzw UilenSpiegel voor jou? 
Binnen UilenSpiegel ontmoet ik warme mensen die zich ten volle inzetten voor personen met een psychische kwetsbaarheid. De doelstellingen van UilenSpiegel onderteken ik graag. 
Daarom participeer ik enthousiast aan deze vereniging. 
 
Wat doe je voor vzw UilenSpiegel? 

Vanuit mijn reflectie op mijn eigen herstelproces en hulpverlenerstraject, literatuur en verhalen van collega’s poog ik op meerdere manieren ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid te promoten, onmisbaar voor kwaliteitsvolle en herstelondersteunende zorg. 
Er leeft in voorzieningen een cultuur waarin weinig ‘vrije ruimte’ is, noch ‘vrijplaatsen’ zijn, voor hulpverleners met cliëntenervaring om in dialoog te gaan. Het stigma binnen de hulpverlening (ook) ten aanzien van eigen collega’s met een dubbeldiagnose ‘hulpverlener - cliënt’. In Leuven hebben we een eerste lotgenotengroep opgestart voor deze hulpverleners. 
 
Kan je iets vertellen over je vrije tijd, je gezinsleven, je persoon? 

Ik ben de trotse vader van vier prachtige kinderen en acht fantastische kleinkinderen. Zij houden mij jong.  
De natuur geeft me rust, fietsen en wandelen dus. Lezen en werken in de tuin geven me ontspanning. 
 

Els Draeck, bestuurder

 

Wat betekent vzw UilenSpiegel voor jou?

UilenSpiegel is niet zomaar een nieuwe hoofdstuk maar hét nieuwe boek van mijn leven. Eindelijk ben ik bezig met datgene wat ik écht belangrijk vind.

Samen met mijn collega’s en vrijwilligers vaar ik mee op de nieuwe wind die door de psychiatrische zorg waait.

Mijn 3 grootste dromen zijn dat:

1) we een erkend statuut voor Ervaringswerkers kunnen bekomen;

2) er in de eindtermen van het onderwijs manieren worden opgenomen waardoor onze kinderen, jongeren en jongvolwassenen een grotere weerbaarheid kunnen opbouwen t.a.v. psychische druk en kwetsbaarheden;

3) het huidige taboe dat nog steeds heerst rond alles wat met GGZ te maken heeft, voorgoed doorbroken wordt.

Wat doe je voor vzw UilenSpiegel?

Begin 2014 werd ik vrijwillige medewerker en sinds 2015 maak ik deel uit van de Raad van Bestuur van UilenSpiegel.

Als vrijwilliger tracht ik mijn steentje bij te dragen op verschillende vlakken zoals o.a. bijdragen aan de regiowerking Antwerpen en de Spiegel, het geven van getuigenissen, het vertegenwoordigen van UilenSpiegel in overlegorganen zoals o.a. het Antwerpse 107-netwerk SaRA, op congressen en fora, in de werkgroep van Ervaringsdeskundigen OPWEGG (Prov. Antwerpen), de ontwikkeling en uitbouw van vormingen tot Ervaringsdeskundige en/of Ervarginswerken, enz...

Stuk voor stuk boeiende uitdagingen waar ik graag mijn schouders onder zet.

Kan je iets vertellen over je vrije tijd, je gezinsleven, je persoon?

Ik ben de fiere mama van een echte globetrotter. Mijn dochter Jennifer heeft intussen twee jaar in Australië rondgetrokken en gewerkt en blijft voorlopig nog verder de wereld verkennen. Helemaal in haar eentje... Geweldig toch ?!!

Samen met mijn witte herder Tÿr, volgde ik een opleiding om hem te mogen inzetten als therapiehond. Sommigen hebben hem ontmoet toen ik hem als pup-in-opleiding meebracht naar kantoor. Tot de zomer van 2017 werkte ik 1 dag per week als vrijwillige ervaringswerker bij PSRC De Keerkring waar hij me regelmatig assisteerde.

Verder bestaat mijn gezin nog uit twee konijnen Beatle en Nijntje, mijn kat Kahlan en een heleboel vissen in onze vijver. Naast babbelen gebruik ik mijn stem ook om te zingen bij het vierstemmig koor Psallite in Sint Job-in-'t-Goor, waar ik opgegroeid ben.

De nodige balans en ontspanning vind ik in mijn tuin en buiten in de natuur (wanneer ik ga wandelen met Tÿr). Mijn broodnodige rustpauzes breng ik standaard door op de bank thuis. Lekker onder een dekentje, laptop dicht, de telefoon af en de deurbel stil, ... aan niets denken maar wél rusten en slapen. Tot Tÿr me wakker maakt uiteraard.
 

Jan Delvaux, bestuurder

Email: jan.delvaux@uilenspiegel.net

Wat betekent vzw UilenSpiegel voor jou?

UilenSpiegel is voor mij een organisatie die streeft naar een betere geestelijke gezondheid voor allen. Dit streven vergt een bijzondere inzet van de vrijwilligers en een goede interne opleiding en begeleiding. Onze patiëntenvertegenwoordigers zorgen ervoor dat ze weten wat ‘de patiënt’ wil in dit verband en ze brengen dit woord zo goed mogelijk naar voren. Uilenspiegel heeft ook een rol in het lotgenotencontact en zelfhulp. Ook bestrijden we het stigma in de maatschappij en in onszelf. Goede zorg kan ook betekenen dat er meer ervaringsdeskundigheid op de werkvloer moet zijn, ook daar sturen we op aan.

Wat doe je voor vzw UilenSpiegel?

Met mijn vierenzestig jaar bol ik wat uit: Ik ben bestuurslid en erevoorzitter van UilenSpiegel en ook moderator van de plaatselijke afdeling Kortrijk. Ik ben lid van het Federaal Overlegorgaan Volwassenen in de GGZ en voorzitter van de visiegroep Trialoog van het netwerk Noord-West-Vlaanderen. Ik blijf de vormingen aan de hogeschool Vives en HoGent opvolgen. Daarnaast zijn er zaken die eind 2018 aflopen: vertegenwoordiger in het netwerk Pakt, secretaris van de Vlaamse Vereniging Geestelijke Gezondheid en bestuurslid van het provinciaal overlegorgaan Oost-Vlaanderen PopovGGZ en het netwerk kinderen en jongeren Oost-Vlaanderen.

Kan je iets vertellen over je vrije tijd, je gezinsleven, je persoon?

Ik ben fiere vader van twee volwassen kinderen. Er zijn nog geen eigen kleinkinderen maar ik ben wel stiefgrootvader van 8. In mijn vrije tijd wil ik film kijken, schilderen, beeldhouwen, op reis gaan, concerten bijwonen en zoveel mogelijk tijd met mijn vriendin doorbrengen. Over enkele jaren verlaat ik Gent en zal ik in De Panne wonen.

 

Matthias Soenen, bestuurder

Matthias

Email: matthias.soenen@hotmail.com

Wat betekent vzw UilenSpiegel voor jou?

UilenSpiegel betekent voor mij in de eerste plaats een warme groep mensen. Als ik meega op weekend, naar de nieuwjaarsreceptie kom, dan lijkt het alsof het van gisteren geleden is dat we elkaar tegenkwamen. Het zijn zulke momenten die ik koester en me zin geven om me volop te blijven inzetten voor UilenSpiegel.

Wat doe je voor vzw UilenSpiegel?

Ik heb twee jaar een lotgenotengroep begeleid in de regio (Roeselare/Izegem) en zo ben ik in contact gekomen met de vereniging. Na mijn opleiding tot ervaringswerker wou ik me inzetten om UilenSpiegel verder te helpen uitbouwen en zo kwam ik bij de raad van bestuur. Verder doe ik ook nog aan patiëntenvertegenwoordiging en spring ik bij waar ze mijn hulp kunnen gebruiken (flyers maken, kaartjes maken, …).

Kan je iets vertellen over je vrije tijd, je gezinsleven, je persoon?

Ik heb 2 grote hobby’s, die met elkaar verbonden zijn. Ik eet heel graag taartjes en koekjes en gelukkig maak ik ze ook graag klaar. In mijn vrije tijd probeer ik wat te lopen (waarschijnlijk zitten die taartjes er voor iets tussen). Maar na een drukke dag maak ik het graag gezellig en kan ik heel erg genieten van een goed boek en wat muziek. Ik ben ook de trotse nonkel van mijn twee neefjes.

 

Medewerkers

Wouter De Witte, coördinator project participatie

Email: wouter@uilenspiegel.net

Telefoonnummer: 0497 57 52 27

Wat betekent vzw UilenSpiegel voor jou?

UilenSpiegel is een warme vereniging waar de Raad van Bestuur samen met een grote groep vrijwilligers en slechts twee deeltijdse coördinatoren zeer veel zaken voor elkaar krijgen voor psychiatrische patiënten en hun belangen. Dit (bijna) allemaal dankzij de vrijwillige inzet van de vrijwilligers die zeer goed samenwerken en het toch zeer gezellig houden.

Wat doe je voor vzw UilenSpiegel?

Ik help sinds 2012 mee de organisatie uitbouwen. Zelf sta ik in voor de vormingscycli, de werkgroep rechtsbescherming, het vertegenwoordigingswerk en het mee opvolgen van de dagelijkse taken. Het leukste aan mijn werk is zonder twijfel het rechtstreekse contact met de vrijwilligers op de vormingen en werkgroepen en de hechte band die ontstaan is met het bestuursteam dat vaak aanwezig is op ons secretariaat te Brussel.

Kan je iets vertellen over je vrije tijd, je gezinsleven, je persoon?

Ik ben een actieve jongeman die in Brussel woont. In mijn vrije tijd sport (squash, badminton, tennis en tafeltennis) ik graag, lees ik en probeer ik zo veel mogelijk familie en vrienden te zien.
 

Thomas Roose, coördinator basiswerking

Email: thomas@uilenspiegel.net

Telefoonnummer: 0484 81 44 08

Wat betekent vzw UilenSpiegel voor jou?

UilenSpiegel is voor mij niet alleen mijn werkgever maar ook een broodnodig en prachtig initiatief die een tegengewicht vormt voor een samenleving waar je wordt verondersteld sterk te zijn of uit de boot te vallen. Ik ben er heel trots op dat ik hier mag werken en ik heb heel veel bewondering voor onze vrijwilligers en wat zij allemaal klaarspelen.

Wat doe je voor vzw UilenSpiegel?

Ik ben er coördinator basiswerking. Dit betekent: zorgen dat de vrijwilligers op mij kunnen rekenen voor ondersteuning bij de organisatie van hun activiteiten en ervoor zorgen dat die activiteiten kwaliteitsvol uitbreiden. Daarnaast heb ik me de interne organisatie wat toegeëigend.

Kan je iets vertellen over je vrije tijd, je gezinsleven, je persoon?

Ik ben al 20 jaar samen met mijn vriendin en wij hebben samen 2 zoontjes. Mijn bijberoep is beeldend kunstenaar: www.thomasroose.be. Daarnaast ben ik een fanatiek lezer en visser. Ik ben een West-Vlaming van geboorte maar woonachtig in Gent.
 

Anneke Krols, projectmedewerker PlusVriend

Email: anneke@uilenspiegel.net

Telefoonnummer: 0479 89 14 40

Wat betekent vzw UilenSpiegel voor jou?

Een plek waar ik met plezier kom werken. Met plezier, omdat de neuzen in dezelfde richting staan en toch ieder zijn eigen zegje mag doen. Er met enthousiasme, doorzetting en overtuiging wordt gewerkt aan een visie en praktijk dat we allemaal mensen zijn. Gewoon, mensen, die ieder op zich een eigen kwetsbaarheid en veerkracht in zich hebben. Uilenspiegel is een vereniging die tegenwicht biedt aan individualisme en hardheid. En waar er op een andere manier over 'sterk zijn' wordt gesproken. Ik ben fier om deel te mogen uitmaken van deze vereniging.

Wat doe je voor vzw UilenSpiegel?

Ik coördineer het project PlusVriend, dat sociale contacten en vriendschappen bij mensen met een psychosegevoeligheid of psychische kwetsbaarheid wil bevorderen en ondersteunen.
Sociaal contact betekent een belangrijke ondersteuning in ieders herstelproces. Heel wat mensen met psychosegevoeligheid verliezen vaak de aansluiting met het sociale leven omwille van diverse redenen (stigma, taboes, ontoereikend sociaal netwerk, ...). Door samen met een lotgenoot op stap te gaan, sta je samen sterker in de schoenen. De maatschappij kan soms hard en stug zijn. In duo heb je een houvast aan elkaar.

Kan je iets vertellen over je vrije tijd, je gezinsleven, je persoon?

Ik ben een nieuwsgierige, sportieve, enthousiaste en gevoelige vrouw. Zit heel vaak op mijn fiets, want ik ontdek de wereld graag vanop twee wielen. Van het madeliefje op dat pleintje om de hoek, tot een idyllisch bergmeer heel ver weg. In de natuur voel ik me het meeste thuis. Met mijn twee honden ( Joppe en Nel) trek ik dagelijks naar buiten. Ze houden me mee fit in hoofd en vel. Zit ik dan eens stil, dan hang ik met mijn neus tussen de boeken. Muziek en dans, daar kan ik ook van genieten. Je vindt me dus ook wel eens in 't stad...maar liefst niet té lang. Ik geniet van samenzijn met mensen, en ga ook al eens graag alleen op pad. Zo kwam ik al heel wat mooie verhalen en mensen tegen. In Lier heb ik mijn vaste stekje.

 

Nanouk Vets, Brusselwerking UilenSpiegel

 

Email: nanouk@uilenspiegel.net

Tel: 0471/93.04.87

Wat betekent vzw UilenSpiegel voor jou?

Een warm en mooi initiatief dat gedragen wordt door gepassioneerde mensen.

Wie psychisch kwetsbaar is, wordt erg vaak geconfronteerd met stigma. Meer dan ooit is er nood aan het doorbreken van dit stigma en in te zetten op geestelijke gezondheidszorg. Ik ben trots dat ik kan werken voor een organisatie die psychische kwetsbaarheid bespreekbaar maakt en kan omzetten in een kracht.

Wat doe je voor vzw UilenSpiegel?

Als projectmedewerker Brussel zorg ik ervoor dat de werking van UilenSpiegel kan worden versterkt en uitgebreid in onze hoofdstad. Naast de lotgenotenwerking, opzetten van partnerschappen en netwerken met bestaande Brusselse initiatieven en potentiële partners in de geestelijke gezondheidszorg, werk ik mee aan de opstart van een PraatCafé in het dienstencentrum Randstad te Molenbeek.

Kan je iets vertellen over je vrije tijd, je gezinsleven, je persoon?

Geboren in Antwerpen, maar via mijn studies aan de VUB in Brussel beland. Ondertussen heeft deze stad mijn hart gestolen en is het mijn passie geworden. Naast mijn halftijdse functie als projectmedewerker Brussel ben ik medeoprichter van www.thecityisourplayground.com, een creatieve en participatieve organisatie dat werkt rond het verbinden van verschillende gemeenschappen, maar ook de verbondenheid met de stad zelf wil versterken.

Ik zou mezelf het best omschrijven als een sociale en nieuwsgierige vlinder met duizend en één hobby's. Momenteel boks, drum, teken en schilder ik, maar vraag het me morgen nog eens en wie weet ben ik wel een imker.

 

Vanessa Matthyssen, Algemeen Directeur

 

Email: Vanessa@uilenspiegel.net

tel: 0471/93 01 57

Wat betekent vzw UilenSpiegel voor jou?

Vzw UilenSpiegel betekent voor mij een wending in mijn leven. Eindelijk heb ik het gevoel dat ik op de juiste plek ben terechtgekomen, waar ik mijn levenservaring, vaardigheden, talenten en kennis kan inzetten om mijn eigen kleine bijdrage te leveren aan een betere wereld. Ik heb bewondering voor alle vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor UilenSpiegel en daarmee het verschil maken voor lotgenoten. Fier dat ik deel mag uitmaken van deze vereniging en mee aan de kar mag trekken om een fijne plek te creëren in deze maatschappij voor mensen met een kwetsbaarheid.

Wat doe je voor vzw UilenSpiegel?

Als Algemeen Directeur behoud ik het overzicht over alles wat reilt en zeilt in de vereniging en wil ik mee bouwen aan structuren en verankering om van UilenSpiegel een vereniging te maken met een stevige fundering. Dat houdt het zakelijk beheer in, maar ook vzw-beheer, personeelsbeheer, opvolgen beleidsdossiers en rapporteringen, schrijven nieuwe subsidieaanvragen, opvolgen samenwerkingen en strategiebepaling, enzovoort.

Kan je iets vertellen over je vrije tijd, je gezinsleven, je persoon?

Ik ben gehuwd en mama van twee zonen en één dochter die ondertussen allen in de tienerleeftijd zitten. Dat maakt dat er veel tijd vrij komt om te gaan wandelen en creatief bezig te zijn. Ik schrijf heel graag (in mijn dagboek), wandel heel graag (in de natuur), volg opleidingen (persoonlijke ontwikkeling) en doe ijverig voort aan drie haakwerkjes tegelijkertijd.