Ondersteun onze werking

GiftHandHartLandscapeOnze vereniging draait voornamelijk op de inzet van vrijwilligers. Dankzij jouw steun kunnen we onze werking ter ondersteuning van lotgenoten verstevigen en verder uitbouwen. Dankzij jouw steun staan we sterker in onze strijd voor een wereld zonder taboes op psychische problemen.

Giften voor UilenSpiegel zijn fiscaal aftrekbaar. Wil je onze werking dit jaar nog ondersteunen met een gift, dan krijg je van de belastingen een vermindering van 45% op het gestorte bedrag*. Dit kan voor giften vanaf 40 euro op jaarbasis, die op onze rekening staan ten laatste op 31 december. Zo kost een gift van 40 euro je slechts 22 euro, want je krijgt 18 euro terug.

Belangrijke opmerking: Gelieve de gift niet te combineren met een andere betaling.
Dus als je bv je lidgeld wenst te hernieuwen, en je wenst ons te steunen met een gift,
gelieve twee aparte overschrijvingen te doen.

Steun UilenSpiegel met een gift

Schrijf voor eind december 40 euro of meer over op
het rekeningnummer BE34 0015 1222 9390 
en vermeld ‘gift’.

Lees ook even volgende rubriek: "Fiscaal attest"

Alvast een warme dank!

 

*Opgelet, als je geen belastingen moet betalen, omdat je weinig of geen inkomsten hebt, heb je geen recht op deze belastingvermindering. Meer info vind je op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën.

Close