Fiscaal attest

Nieuwe regelgeving

In het kader van de fiscale attesten voor giften is sinds 1 januari 2024 een nieuwe regeling in voege. De Federale Overheid wil de fiscaal aftrekbare giften automatisch op je belastingbrief invullen, zodat je zeker bent van het belastingvoordeel.

Daarom is het vanaf 1 januari 2024 verplicht om bij giften het nationaal nummer* (of rijksregisternummer) van jou als schenker te vermelden op je fiscaal attest.

Gelieve bij een volgende gift je rijksregisternummer mee te delen via onderstaand formulier. Dan kunnen wij dit op het fiscaal attest vermelden en wordt het belastingvoordeel automatisch aan jou toegewezen.
Je vindt je rijksregisternummer op de achterkant van je identiteitskaart.

Deze persoonsgegevens zijn vertrouwelijk en worden enkel gebruikt voor belastingdoeleinden. Het Rijksregister heeft de toestemming gegeven om deze gegevens te verzamelen ‘met als enig doel het opstellen van de fiscale attesten’.**

-----
* Of, desgevallend, het identificatienummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen van de Sociale Zekerheid of het ondernemingsnummer van de Kruispuntbank van Ondernemingen voor rechtspersonen en vennootschappen.

** Artikel 323/3,§4, WIB 92

Persoonlijke gegevens ivm je gift
Of naam van je organisatie
Rekeningnummer dat gebruikt werd om de gift te doen
of identificatienummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen van de Sociale Zekerheid of het ondernemingsnummer van de Kruispuntbank van Ondernemingen voor rechtspersonen en vennootschappen
Close