Patiëntenparticipatie

UilenSpiegel zendt patiëntenvertegenwoordigers uit in de regionale netwerken geestelijke gezondheid in Vlaanderen en Brussel. Op deze manier brengen we de patiëntenvisie binnen in de verschillende netwerkvergaderingen in het kader van de hervorming. Patiëntenvertegenwoordigers gaan hierin de dialoog aan met verschillende actoren uit het hulpverleningslandschap om een betere geestelijke gezondheidszorg te realiseren. Artikel 107 van de ziekenhuiswet staat symbool voor de vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg. We werken samen aan de reorganisatie van de zorg en doen aanbevelingen aan de overheid, hulpverleners, zorgorganisaties en zorgnetwerken.

Laat je stem horen!

Ben je begaan met de gang van zaken in de geestelijke gezondheidszorg (ggz)? Wil je dat de zorg verbetert, meer op maat is en de patiënt er centraal staat? Vergader je graag en leer je graag bij over de ggz? Wil je mee beslissen i.p.v. dat er over ons beslist wordt? Ben je zelf psychisch kwetsbaar en wil je als vrijwilliger je steentje bijdragen aan een betere ggz? Dan is het vertegenwoordigen van patiënten misschien iets voor jou!

Wat houdt het vertegenwoordigingswerk in?

Een patiëntenvertegenwoordiger vertolkt in verschillende beleidsvergaderingen de stem van de patiënten. De ggz is volop in beweging en men wil evolueren naar een ggz waar patiënten meer de mogelijkheid hebben om te herstellen in hun thuisomgeving en waar meer zorg op maat gegeven wordt. Daarvoor heeft de overheid in elke regio van België een netwerk waarin alle ggz-partners en aanverwanten vertegenwoordigd zijn. Deze netwerken vergaderen over 5 verschillende onderwerpen: 1. preventie en vroegdetectie, 2. mobiele teams, 3. sociale rehabilitatie en werk, 4. de ziekenhuizen en 5. huisvesting. In deze vergaderingen worden innovatieve praktijken besproken en ontwikkeld. Het is essentieel dat de stem van de patiënt vertegenwoordigd is wanneer de ggz verder wordt uitgetekend.

Je wordt ondersteund

Vzw UilenSpiegel voorziet de cursus patiëntenvertegenwoordiging. Dit is een vorming om je wegwijs te maken in de ggz, de herstelvisie (het centraal stellen van de patiënt en het pad dat hij/zij uitstippelt om te herstellen) en ervaringsdeskundigheid. Daarnaast voorziet OPGanG (Vlaams Patiëntenplatform) maandelijks een intervisie waar je met andere Vlaamse patiëntenvertegenwoordigers kan terugkoppelen over het vertegenwoordigingswerk en erover kan bijleren. Verder voorziet OPGanG ook ondersteuning op regionaal vlak.

Interesse?

Heb je interesse om je in te zetten als patiëntenvertegenwoordiger? Neem contact op met:

Close