Onze 6 pijlers

Lotgenotencontact

UilenSpiegel organiseert activiteiten waar lotgenoten elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen, waaronder ontspannende activiteiten, thematische gespreksgroepen, het jaarlijkse UilenSpiegelweekend en een ledendag. 

Belangenbehartiging

Patiëntenvertegenwoordiging: de vrijwilligers van UilenSpiegel zijn actief in allerlei overlegorganen waar zij als ervaringsdeskundigen de stem van de patiënt/cliënt/gebruiker laten meetellen.
Rechtsbescherming: UilenSpiegel vindt het belangrijk dat de mensenrechten worden gerespecteerd en dat de patiëntenrechten worden toegepast. 

Informeren

UilenSpiegel biedt informatie via haar website, tijdens infosessies rond bepaalde thema's, zoals gedwongen opname en patiëntenrechten, en via haar tijdschrift Spiegel met nieuws uit de vereniging, de activiteitenkalender en artikels die mensen met een psychische kwetsbaarheid aanbelangen. 

Participatie

UilenSpiegel wil participatie bevorderen op alle niveaus, gaande van inspraak in het eigen zorgplan tot deelname aan het beleid.
De wereld van de geestelijke gezondheidszorg is stilaan aan het veranderen. De patiënt wordt steeds vaker betrokken en zijn stem wordt steeds meer gehoord: een evolutie die wij toejuichen.
UilenSpiegel neemt actief deel aan de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg gericht op vermaatschappelijking van de zorg. 

Sensibiliseren

UilenSpiegel vindt het belangrijk om het taboe en stigma rond psychische kwetsbaarheid te doorbreken.
Onze vrijwilligers brengen getuigenissen in (hoge)scholen en universiteiten en in verschillende media.
Uilenspiegel werkt samen met initiatieven die acties rond sensibilisering ondernemen. 

Herstel en ervaringsdeskundigheid

UilenSpiegel onderschrijft de herstelvisie die in opmars is binnen de geestelijke gezondheidszorg. Herstellen staat niet gelijk aan genezen: het is een persoonlijk, uniek proces waarbij iemand de draad weer probeert op te pakken en zijn leven opnieuw inhoud en richting probeert te geven. Op eigen ritme en volgens eigen draagkracht.
Het opbouwen van ervaringsdeskundigheid kan helpen bij herstel. UilenSpiegel organiseert jaarlijks verschillende vormingen rond ervaringsdelen, ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid.

Close