Antwerpen

Afdeling Antwerpen-stad

Bij de lokale afdeling in de regio Antwerpen staat lotgenotencontact centraal: iedereen met een psychische kwetsbaarheid komt tijdens al onze activiteiten en gespreksnamiddagen uitgebreid aan bod in een besloten én veilige kring!

Inschrijven en meer info: uilenspiegel.antwerpen@gmail.com of via 0499 59 36 65 (Rudi)

Tijd: 14:00 - 16:00 (met pauze)

Locatie: Zaal ‘Zolder’ van het STADSMAGAZIJN, Keistraat 5-7, 2000 Antwerpen.

Herstelgroep UilenSpiegel Kempen

Herstelgroep UilenSpiegel Kempen is een werkgroep waarin de deelnemers werken aan hun herstel op eigen tempo. We leren van elkaar door het delen van ervaringen, al dan niet gekaderd binnen een thema. De thema’s worden in samenspraak met de groep gekozen. De groep bestaat uit maximum 8 deelnemers en wordt begeleid door enkele ervaringsdeskundigen. De deelnemers bevinden zich in een verschillend stadium van herstel. We werken met een gesloten groep in gelijkwaardigheid, zelfrespect en respect voor onze medemens. Er wordt ingeschreven voor een reeks van 9 sessies. De huidige reeks loopt nog tot juni 2019, een nieuwe reeks start in september 2019.

Inschrijven en meer info: herstelgroepuilenspiegelkempen@gmail.com of 0479 94 64 80

Ontmoetend herstellen (open groep)

Ontmoetend herstellen is een initiatief van twee ervaringsdeskundigen (Bart en Mieke) in de Kempen.
Tijdens de maandelijkse bijeenkomsten kan je in contact komen met anderen, praten over wat je zoal tegenkomt, samen iets doen, praten over thema’s… Zo kan je op een laagdrempelige manier stappen zetten in je herstel. De focus ligt vooral op het ontmoeten, maar we behandelen ook regelmatig een thema. We bepalen het programma in samenspraak met de aanwezigen.
Het is een open groep voor zij die ontmoetend willen herstellen.

Inschrijven en meer info: ontmoetendherstellen@gmail.com of onze facebookpagina “Ontmoetend Herstellen”.

Afdeling Turnhout

Praatgroep Turnhout is een ontmoetingsplaats voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Er wordt rond verschillende thema’s gepraat.

Inschrijven en meer info: catja@uilenspiegel.net of 0468 33 71 55 (Catja)
Tijd: 19:00 – 20:30
Locatie: Lokaal van T'ANtWOORD vzw, Otterstraat 114, 2300 Turnhout