Vormingen

Vormingen door UilenSpiegel

UilenSpiegel is een warme organisatie die steunt op een team actieve vrijwilligers die meestal over redelijk wat ervaringsdeskundigheid beschikken. Om ervaringsdeskundigheid ingang te doen vinden in de schoot van onze organisatie en bij uitbreiding in de gehele ggz, hebben wij drie cursuscycli uitgewerkt. Deze cursussen brengen je heel wat kennis bij, die je helpt een vliegende start te maken als vrijwilliger. Daarnaast leer je veel fijne, gemotiveerde mensen kennen en zal het soms onoverzichtelijke landschap van de ggz veel duidelijker worden. De vormingen worden enkel aan (ex-)patiënten uit de ggz gegeven. De docenten zijn op hun beurt een gezonde mix van professionele docenten en ervaringsdeskundige docenten. De ‘basiscursus ervaringsdeskundigheid’ en ‘ervaringskennis’ zijn trajecten die de ervaringsdeskundigheid in haar vele facetten belichten. De cursus ‘patiëntenvertegenwoordiging’ is een cursus specifiek voor patiënten die in beleidsvergaderingen de stem van de patiënt (willen) vertolken.

De ‘basiscursus ervaringsdeskundigheid’

Dit is met 12 dagdelen de meest uitgebreide cursus van de drie. Het is een cursus die zowel theoretische kennis als het verwerven van ervaringskennis combineert. De cursus behelst de meest relevante onderwerpen die een ervaringsdeskundige onder de knie moet hebben om aan de slag te kunnen. Zo komen ervaringsdeskundigheid, de herstelvisie, patiëntenrechten, het landschap van de ggz en de hervorming, het levensverhaal en meerdere andere theoretische concepten aan bod. Daarnaast worden er in enkele interactievere sessies ervaringen gedeeld over het omgaan met familie, medicatie, psychiater… Zo combineert deze cursus de theoretische kennis met een breder inzicht in je medepatiënt/-mens, dat broodnodig is om goed te werken als ervaringsdeskundige.

De cursus ‘ervaringskennis’

‘Ervaringskennis deelt men met anderen door over de grenzen van de eigen ervaring heen te kijken: door met anderen te reflecteren over de eigen ervaringen en mee na te denken over de ervaringen van anderen. Dit vormt de basis van de ervaringsdeskundige.’

Deze definitie (uit het het eindrapport van de OGGPA-werkgroep ervaringsdeskundigheid) omschrijft heel mooi wat we doen tijdens de 9 dagdelen van de cursus ervaringskennis. Ervaringen rond een resem onderwerpen worden gedeeld en uitgewisseld op een gestructureerde manier. Zo leer je wederom een aantal gemotiveerde mensen goed kennen en leren we van elkaar. Ook komen vier verschillende ervaringsdeskundigen hun job voorstellen zodat je een duidelijk beeld kan vormen van waar je allemaal aan de slag kan als ervaringsdeskundige. Deze cursus is evenzeer een springplank naar vrijwilligerswerk.

De cursus ‘patiëntenvertegenwoordiging’

Om goed te kunnen optreden als patiëntenvertegenwoordiger, dien je over specifieke kennis en een aantal vergadertechnische en sociale vaardigheden te beschikken. Deze hebben we zo goed mogelijk ingepland in een 6-daagse, goed gevulde vorming.

Ervaringsdeskundigheid, herstelvisie, de hervorming van de ggz (algemeen politiek kader, uitgebreide informatie over hoe de netwerken in elkaar zitten en enkele internationale tendensen), de sociale kaart, de vakterminologie en dan een heel belangrijk luik: vergadertechnieken, groepscommunicatie en assertiviteit, komen aan bod. Onze lesgevers zijn mensen met veel expertise van Trefpunt Zelfhulp, een netwerkcoördinator, een coördinator van een provinciaal overlegplatform en enkele door de wol geverfde patiëntenvertegenwoordigers.

Interesse?

De inplanning van de cursusssen verschilt van jaar tot jaar. Sowieso gaat er steeds een cyclus ervaringsdeskundigheid te Leuven door, maar soms organiseren we de cursussen ook in andere steden. Voor meer gedetailleerde informatie en om in te schrijven kan je contact opnemen met Wouter De Witte, vormingscoördinator van UilenSpiegel via vorming@uilenspiegel.net.