Arm maakt ziek en ziek maakt arm. Dossier in tijdschrift Spiegel

Er is een verband tussen armoede en psychische problemen. Geldzorgen dragen in belangrijke mate bij tot stress en verhogen daardoor de kans op psychische aandoeningen. Omgekeerd hebben mensen die chronisch psychisch lijden een groot risico om in de armoede te belanden. Een vicieuze cirkel dus. In het Spiegel-nummer dat in november verschijnt gaan we met verschillende artikels dieper in op dit thema: Arm maakt ziek en ziek maakt arm. Wil je ook Spiegel ontvangen? Voor 5 euro ben je lid van UilenSpiegel en krijg je het driemaandelijks blad vier keer in de bus.

Tijdschrift Spiegel