De pijn van Julie. Trauma herbeleven door mediatriggers

De voorbije week maakten de media het mij en veel andere overlevers van seksueel geweld bijzonder moeilijk. Er was niet te ontsnappen aan de berichtgeving over de groepsverkrachting van de 14-jarige Julie* en alles wat daaruit volgde.

De sereniteit rond het hele gebeuren was ver te zoeken, terwijl de betrokken families rust en respect verdienen. Deze tragedie werd sensatie, iets wat seksueel geweld nooit zou mogen zijn en kan vermeden worden met traumasensitieve berichtgeving.

Voor overlevers kunnen dergelijke mediaberichten hevige triggers zijn, waardoor we ons trauma herbeleven. Ik werd deze week terug gekatapulteerd naar mijn 14-jarige ik, die na jaren misbruik ook erg suïcidaal was. De hele wereld was zwart, zwaar en onveilig. Ik voelde opnieuw de pijn die ik toen voelde. De pijn van Julie*.

Maar de berichtgeving triggerde ook flashbacks en nachtmerries. Deze zijn levensecht bij een onvoldoende verwerkt trauma. Je herbeleeft met andere woorden het misbruik opnieuw zoals de eerste keer. Het kan ook dissociaties in de hand werken voor wie hier gevoelig aan is.

Journalisten zouden voor nieuws over seksueel geweld dezelfde principes moeten toepassen als bij zelfdoding. Van dit laatste beseft men intussen dat dergelijke nieuwsberichten iemand die kwetsbaar is, kan beïnvloeden. Deze bewustwording is dringend nodig voor berichtgeving over seksueel geweld. Niet alleen kan het het leed van overlevers vergroten, het kan ook iemand’s herstelproces compleet verstoren.

Niemand zou deze pijn opnieuw moeten herbeleven door eenvoudigweg het nieuws te consumeren. Vooral niet omdat dit met onderstaande principes, grosso modo de richtlijn over zelfdoding van de code voor journalistiek, kan vermeden of verzacht worden.

  • Besef dat dergelijk thema vergaande gevolgen heeft voor trauma-overlevers;
  • Reflecteer of een artikel relevant is voor het maatschappelijk debat of eerder sensatie;
  • Geef mensen die het geweld ontkennen, minimaliseren of de overlever de schuld geven geen platform;
  • Breng een boodschap van hoop, hulp en herstel;
  • Beëindig het bericht met de relevante hulplijnen zoals www.seksueelgeweld.be, 1712, Punt vzw

De media spelen een belangrijke rol in het bespreekbaar maken van seksueel geweld, de oorzaken en gevolgen hiervan en het gebrek aan hulpverlening voor overlevers. Maar dit kan zonder trauma-overlevers te bedelven onder een vloedgolf aan mediatriggers waar geen ontkomen aan is. Door de principes van suïcideberichtgeving op seksueel geweld toe te passen, blijft nieuws ook veilig voor ons.

Meer info over de mediarichtlijn rond suïcide op zelfmoord1813.be

 

Tekst: Lynn De Pelsmaeker - 17/06/2021