Getuigenissen gezocht 'jeugd en geestelijke gezondheid'

In het volgende nummer van Spiegel gaan we in op het thema 'jeugd en geestelijke gezondheid'.

We zijn op zoek naar getuigenissen en antwoorden op volgende vragen:

  1. Op welke leeftijd ervoer je voor het eerst psychische klachten?
  2. Heb je makkelijk hulp gevonden?
  3. Waren er voor jou als jongere drempels naar hulp (wachttijden, financiële drempels, stigma, andere)?
  4. Ben je als jongere ooit in een afdeling met volwassenen opgenomen? Zo ja, waarom?
  5. Sluit de geestelijke gezonheidszorg voor volwassenen volgens jou goed aan op die voor jongeren?  (transitieleeftijd 18-25j).

Mail jouw getuigenis (met antwoorden op bovenstaande vragen) en telefoonnummer voor 20 januari naar spiegel@uilenspiegel.net. Getuigen kan anoniem indien je dat wenst. 

Hartelijk dank alvast!