Ondersteun onze werking met een gift

Wil je UilenSpiegel in 2019 steunen met een gift, dan krijg je van de belastingen een vermindering van 45% op het gestorte bedrag*. Dit kan voor giften vanaf 40 euro op jaarbasis, die op onze rekening staan ten laatste op 31 december. Zo kost een gift van 40 euro je slechts 22 euro, want je krijgt 18 euro terug.

Belangrijke opmerking: Je mag de gift niet combineren met een andere betaling.
Dus als je bv je lidgeld wenst te hernieuwen, en je wenst ons te steunen met een gift,
gelieve twee aparte overschrijvingen te doen.

Alvast hartelijk bedankt voor je steun!

_____________________

Steun UilenSpiegel met een gift:
Schrijf voor eind december 40 euro of meer over op het rekeningnummer BE34 0015 1222 9390 en vermeld ‘gift’.

_____________________

*Opgelet, als je geen belastingen moet betalen, omdat je weinig of geen inkomsten hebt, heb je geen recht op deze belastingvermindering. Meer info vind je op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën.