Oproep naar jullie ervaringen rond behandelingsmethoden en medicatiegebruik

De ondersteuning en behandeling van psychische problemen is geen exacte wetenschap, dat leert de praktijk ons. De laatste 10 jaar zijn er heel wat verschillende behandelingsmethoden bijgekomen die verder reiken dan de klassieke Drievuldigheid : pillen, therapie en rust. Maar in hoeverre worden de nieuwe én ook de oude methoden nu ingezet?

Vanuit twee projecten zijn we benieuwd naar jullie ervaringen met behandelingsmethoden en medicatiegebruik bij psychische problemen. We lanceerden dan ook een bevraging vanuit twee invalshoeken:

In eerste instantie wensen we samen met Neos vzw, een netwerk van ondernemende senioren, mee te stappen in het project ‘De Verenigingspil’. Daarmee wenst Neos vzw het idee te lanceren dat het verenigingsleven een alternatief kan zijn voor onder meer het toenemend gebruik van antidepressiva. Vanuit UilenSpiegel wensen we, in een eerste fase, een adviserende en informerende rol op te nemen. Daarvoor willen we de stem van de lotgenoten, jullie dus, laten horen. We willen voldoende geïnformeerd en voorbereid mee rond de tafel gaan zitten. Dat kan alleen door ook naar jullie ervaringen te vragen via een vragenlijst.

In tweede instantie zetelen we al enkele jaren in de werkgroepen van de Staten-Generaal Geestelijke Gezondheid. We nemen een trekkende rol op in de werkgroep “Ziek maakt arm” en wensen een zicht te krijgen op welke medicatie onze leden gebruiken. Sommige producten die de nevenwerkingen van psychofarmaca counteren, worden momenteel niet terugbetaald. We wensen met de werkgroep een voorstel uit te werken tot hervorming inzake terugbetaling van deze aanvullende medicatie. Ook hier wensen we de stem van onze achterban mee te nemen en vragen we daarom naar jullie ervaringen.

We beseffen dat informatie rond behandelingsmethoden en medicatie gevoelige materie is. Daarom wensen we te benadrukken dat alle informatie die jullie in deze bevraging zullen delen op een volledig ANONIEME wijze wordt verwerkt. Ze biedt ons een waardevol algemeen beeld van jullie als groep van lotgenoten.

Onze leden zullen een persoonlijke uitnodiging tot deelname ontvangen via e-mail. Verder zullen we ook via onze sociale media en digitale nieuwsbrief een oproep verspreiden tot deelname aan deze bevraging.
Omwille van administratieve vereenvoudiging kozen we ervoor om deze bevraging alleen digitaal te verspreiden.

Klik hier om deel te nemen

Het je inhoudelijke vragen of opmerkingen rond deze bevraging ? Neem dan contact op via anneke@uilenspiegel.net