Opstart lotgenotengroep Hulpverleners met Cliëntervaring


Stefanie Devos en Luk Bevernage, beiden hulpverleners met ervaringskennis, begeleiden deze praatgroep. Ben jij een psychisch kwetsbare hulpverlener en wens je mensen te ontmoeten die in dezelfde situatie zitten, dan is deze groep zeker iets voor jou.

‘Het is een merkwaardige vaststelling dat hulpverleners met een psychische kwetsbaarheid hun ervaringskennis niet (mogen/kunnen) gebruiken, niet (standaard) uitgenodigd worden door collega’s om deze te delen. Meer nog, er leeft in instellingen een cultuur waarin weinig ‘vrije ruimte’ is, noch ‘vrijplaatsen’ zijn, om hierover in dialoog te gaan. Stigma binnen de hulpverlening (ook) ten aanzien van eigen collega’s met een dubbeldiagnose ‘Hulpverlener – Cliënt’.’

Inschrijving en meer info: Stefanie Devos (devos_stefanie@hotmail.com) en/of Luk Bevernage (lukbevernage@hotmail.com)

Tijd: 10:00 - 12:00
Locatie: Jeugdherberg De Blauwput Kleine Zaal, Martelarenlaan 11 A, 3010 Kessel-Lo (achterkant Leuven Station).

  • Zaterdag 22 februari: Kennismaking
  • Zaterdag 21 maart: Wandeling door Leuven - Tijd: 10:00-12:00 (We spreken af om 10:00 aan de jeugdherberg)
  • Zaterdag 25 april: Hoeveel geef ik prijs en hoe ga ik ermee om?
  • Zaterdag 30 mei: Welke houding neem ik aan naar collega’s en werkgever?